Relacja: Delegacja wietnamskich Kobiet Biznesu, 9 czerwca 2016 r.
W dniu 9 czerwca 2016 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej złożyła wizytę delegacja wietnamskich Kobiet Biznesu, które gościły w Warszawie z okazji Światowego Kongresu Kobiet.
 
W trakcie spotkania  poruszono m.in. tematy dotyczące  współpracy między-izbowej oraz możliwości zintensyfikowania współpracy pomiędzy środowiskami biznesowymi obu krajów. Dyskutowano również na temat aktywizacji zawodowej  kobiet  szczególnie w zakresie MSP, opierając się na doświadczeniach KIG, która w latach 2007-2010 realizowała unijny program Nowe Kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet.
 
Temat  aktywizacji zawodowej kobiet spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony gości z Wietnamu, którzy mieli bardzo dużo pytań co do  zasad programu oraz  jego końcowych efektów. Na koniec spotkania KIG zadeklarowała chęć pomocy przy wdrażaniu  tego rodzaju programów w Wietnamie. 
 
 
Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Katarzyna Kaniewska 
tel: 22 630 97 07
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG