Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiło Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach którego polskie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach, misjach gospodarczych i wystawach. 
 
Celem Branżowych Programów Promocji jest udzieleniewsparcia przedsiębiorcom w promowaniu polskich marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki. 
 
W ramach programu firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie min.: kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach/wystawach; kosztów organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie; kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych; kosztów transportu i ubezpieczenia; kosztów informacyjno-promocyjnych projektu, kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i innych.  
 
Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tutaj
 
Terminy naboru wniosków o dofinansowanie:
 
I konkurs w 2016 roku
Ogłoszenie konkursu: 16 maja 2016 r.
Nabór wniosków o dofinansowanie: od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r

II konkurs w 2016 roku
Ogłoszenie konkursu: październik 2016 r. 
Nabór wniosków o dofinansowanie: od listopada do grudnia 2016 r.
 
Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.  
 
Realizacja programów odbywać się będzie dla następujących branż:
Krajowa Izba Gospodarcza przez wzgląd na swoje doświadczenia w realizacji branżowych programów promocji w poprzedniej perspektywie finansowej, oraz w innych programach unijnych o charakterze pro-eksportowym, chętnie udzieli wsparcia firmom ubiegającym się o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach Branżowych Programów Promocji Ministerstwa Rozwoju w następującym zakresie:
  • projekt i realizacja stoisk targowych indywidualnych lub w pawilonie narodowym 
  • organizacja logistyki około-targowej dla pracowników przedsiębiorcy (hotel, przejazdy, przelot)
  • organizacja misji gospodarczych (usługa doradcza, spotkania B2B, logistyka)
  • usługi doradcze pro- eksportowe
W celu uzyskania więcej informacji prosimy także o zapoznanie się ze stroną internetową Ministerstwa Rozwoju
 
Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Aneta Dąbrowska
tel. 22 630 96 13
e-mail: bwzz@kig.pl
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG