IV Europejski Parlament Przedsiębiorstw / 13 października 2016 / Bruksela
13 października 2016 roku 751 przedsiębiorców reprezentujących 27 krajów Unii Europejskiej oraz 18 krajów spoza UE weźmie udział w trzeciej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2016,  wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego  w Brukseli. 
Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu. 
 
 
 
                                                                                                            
 
Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego  i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE  o problemach,
z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy. 
 
Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli)  a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza. 
 
Program wydarzenia przewiduje:
  • udział w programie narodowym i spotkaniach z wysokimi przedstawicielami instytucji UE oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji w Brukseli, 
  • udział w sesji inauguracyjnej oraz sesjach roboczych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w charakterze przedsiębiorcy-parlamentarzysty,
  • debatę i głosowanie nad najważniejszymi rezolucjami dla biznesu,
  • możliwość indywidualnych spotkań z 751 przedsiębiorcami reprezentującymi 27 krajów UE oraz 18 krajów spoza UE,
  • uroczysty lunch z uczestnikami Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji UE.
W ramach realizacji w/w programu  zapewniamy Państwu opiekę organizatora ze strony KIG, pomoc merytoryczną, organizację spotkań z przedstawicielami instytucji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, wynajem sali, organizację spotkania roboczego, a także opracowanie i druk materiałów promocyjnych polskiej delegacji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.
 
Z uwagi na koszty związane z organizacją w/w wydarzenia oraz przygotowaniem udziału polskiej delegacji, opłata za udział w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw 2016wynosi 1 400 PLN +  VAT.
 
Koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu w Brukseli uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 
Uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 20 września 2016.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w wydarzenia oraz zgłoszenia w wersji elektronicznej na formularzu należy kierować do:
 
Monika Sasiak
Narodowy Koordynator Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2016
tel: 22 630 97 23 
e-mail: msasiak@kig.pl 
 
Piotr Lipiec
Specjalista, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel: 22 630 96 06
 
Więcej informacji o Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw na stronie internetowej www.parliament-of-enterprises.eu
 
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG