Relacja: Polsko-Indyjskie Seminarium Biznesowe: VIBRANT GUJARAT ROADSHOW z udziałem I Sekretarza Stanu Gudżarat, 8 września 2016 Drukuj
Z okazji wizyty w Polsce I Sekretarza Stanu Gudżarat, Pani S Aparna, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Indyjsko - Polską Izbą Gospodarczą zorganizowała Polsko-Indyjskie Seminarium Biznesowedla polskich firm zainteresowanych współpracą na rynku Indii.
Uroczystej inauguracji seminarium, które odbyło się w dniu 8 września 2016 r. dokonali: Wiceminister Rozwoju Pan Radosław Domagalski-Łabędzki oraz Pani Sekretarz stanu Gudżarat, S Aparna.Ze strony KIG spotkaniu przewodniczył Wiceprezes, Pan Andrzej Piłat.
Moderatorem spotkania był Pan. J.J. Singh, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Stan Gudżarat to drugi najbardziej uprzemysłowiony stan Indii, charakteryzujący się zróżnicowaniem przemysłu: wśród najistotniejszych branż znajdują się inżynieria ogólna
i elektryczna, produkcja wyrobów włókienniczych, olejów roślinnych, substancji chemicznych, sody kalcynowanej oraz cementu. Jest to także jeden z najbogatszych stanów Indii o PKB na mieszkańca znacznie powyżej średniej w Indiach.
 
W spotkaniu wzięła udział delegacja ze stanu Gudżarat, składająca się z kilkunastu firm
z branży energetycznej, spożywczej, edukacyjnej oraz przedstawiciele portów i stoczni. Natomiast ze strony polskiej ponad 80 firm oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego
i innych resortów. Głównym partnerem wydarzenia była Indyjsko - Polska Izba Gospodarcza.
 
W swoim wystąpieniu Pan Prezes Andrzej Piłat  nawiązał do długoletniej współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z indyjskimi partnerami instytucjonalnymi, dzięki której organizowanych jest wiele przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych zarówno w Indiach, jak i w Polsce.
 
Pan Radosław Domagalski-Łabędzki zaznaczył, że wielokrotnie odwiedzał stan Gudżarat i gorąco zachęcał polskich przedsiębiorców do współpracy z tym regionem.

Podczas spotkania Pani Sekretarz, S Aparnapodkreśliła, że stan Gudżarat jest zainteresowany rozwojem współpracy przede wszystkim w zakresie technologii energii odnawialnych i uzdatniania wody. Podkreślała także dobrą współpracę indyjskich i polskich partnerów w zakresie branży rolno-spożywczej.
 
 
Prezentacja PDF
 

W 2015 roku Krajowa Izba Gospodarcza, wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczą zorganizowała udział polskiego biznesu w Szczycie Vibrant Gujarat w w Gandhinagarze.
W ramach programu drugiego dnia Globalnego Szczytu odbyło się Polsko – Indyjskie Forum Biznesu zorganizowane we współpracy z Konfederacją Przemysłowców Indyjskich CII.

Ze strony indyjskiej w Forum uczestniczyli: Pan Rajani Bhai Patel, Minister Spraw Wewnętrznych Gujaratu oraz Pan Bachubhai Kabad, Minister ds. Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. Forum otworzył Pan Rahul Chhabra, Podsekretarz Stanu ds. Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Indii.
 
Relacja Vibrant Gujarat 2015:
 
http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/misjewyjazdowe/4160-relacja-polska-delegacja-na-globalnym-szczycie-vibrant-gujarat2015.html

 
 
Obecnie rozpoczynamy przygotowania do udziału polskiego biznesu w VIII edycji Szczytu Vibrant Gujarat, który odbędzie się w dniach  10 – 13 stycznia 2017 r.
 
Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji gospodarczej, którą z tej okazji przygotowuje Krajowa izba Gospodarcza i Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza, proszone są o dokonanie wstępnej rejestracji pod poniższym linkiem:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI07_Eb6_RarvU-tAhQi1yEIcIlujEJbJkaEKTulrKDfWeaQ/viewform


Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska,
tel. 22 6309783,
e-mail: mnowakowska@kig.pl,
bwzz@kig.pl