Strona główna > Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza
Budowa i rozwój silnego samorządu gospodarczego w Polsce, aktywne uczestnictwo w procesie budowy wolnorynkowej gospodarki oraz wspieranie polskich przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej.

Jesteśmy największą instytucją samorządu gospodarczego w Polsce. Zrzeszamy ponad 130 organizacji gospodarczych, do których należy około 300 tys. krajowych przedsiębiorstw.

Organizujemy i wspieramy wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki i pod tym kątem oceniamy działania podejmowane przez władze państwowe i samorządowe. Reprezentujemy interesy polskich przedsiębiorców w stosunkach z Prezydentem RP, parlamentem, rządem i samorządami lokalnymi, m.in. opiniując projekty aktów prawnych dotyczących gospodarki. Wspieramy przedsiębiorczość opartą na wysokich standardach etycznych i uczciwej konkurencji, promujemy produkty markowe, a także organizujemy kursy i szkolenia.

Działalność KIG koncentruje się w 18 komitetach oraz 4 platformach, których przewodniczącymi są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni.

Jednym z ważniejszych naszych zadań jest reprezentowanie polskich przedsiębiorstw za granicą. Ścisła współpraca dwustronna łączy nas z wieloma izbami samorządu gospodarczego całego świata. Organizujemy misje handlowe w kraju i na świecie, wystawy, targi, sympozja, seminaria oraz inne formy promocji przedsiębiorczości i handlu zagranicznego. Reprezentowaliśmy stanowisko polskiego biznesu w negocjacjach w sprawie uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Należymy do Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych EUROCHAMBRES, zrzeszającym europejskie izby gospodarcze oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu.
Ikona wygruku
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG