Strona główna > Kontakt
Kontakt

Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
tel.  + 48 22 630 96 00
fax: + 48 22 827 46 73
e-mail: kig@kig.pl

Prezes: Andrzej Arendarski
Sekretariat:
tel.  + 48 22 630 97 31
fax: + 48 22 827 46 73
fax: + 48 22 630 96 01
e-mail: aarendarski@kig.pl

Wiceprezes, Dyrektor Generalny: Marek Kłoczko
Sekretariat:
tel.  + 48 22 630 97 32
fax. + 48 22 82746 73
fax. + 48 22 630 96 01
e-mail: mkloczko@kig.pl

Zastępca Dyrektora Generalnego: Karolina Opielewicz
tel.    + 48 22 630 94 23
          + 48 22 630 98 61
fax.   + 48 22 630 96 01
e-mail: kopielewicz@kig.pl


Gabinet Prezesa
Dyrektor: Agnieszka Durlik
tel. 22 630 98 64
fax 22 630 96 01
e-mail: adurlik@kig.pl

Doradca: Michał Konwicki
tel. + 48 22 630 96 62
fax: + 48 22 827 73 45
e-mail: mkonwicki@kig.pl

Dyrektor ds. Rozwoju: Jacek Czech
tel. + 48 22 630 96 33
fax: + 48 22 827 73 45
e-mail: jczech@kig.pl

Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
Dyrektor: Karolina Opielewicz
tel.    + 48 22 630 94 23
          + 48 22 630 98 61
fax.   + 48 22 630 96 01
e-mail: kopielewicz@kig.pl

Inicjatywa "Młodzi Innowacyjni"
Koordynator: Ewa Stusińska
tel. +48 22 630 97 62
kom. +48 516 021 110
e-mail: estusinska@kig.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą
Dyrektor: Jerzy Drożdż
tel.  + 48 22 630 96 09
fax: + 48 22 828 41 99
e-mail: jdrozdz@kig.pl


Biuro Polityki Gospodarczej
Dyrektor: Mieczysław Bąk
tel.  + 48 22 630 96 20
e-mail: mbak@kig.pl

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
Dyrektor: Wojciech Januszko
tel.  + 48 22 630 97 12
fax: + 48 22 826 82 31
e-mail: wjanuszko@kig.pl


Biuro Projektów
Dyrektor: Jerzy Bujok
tel.  + 48 22 630 96 50
fax: + 48 22 827 73 45
e-mail: jbujok@kig.pl


Biuro Finansów i Projektów
Dyrektor: Marek Kamiński
tel. + 48 22 630 96 88
tel. + 48 22 630 96 89
e-mail: mkaminski@kig.pl


Biuro Nagród Jakości, Doradztwa i Szkolenia
Dyrektor: Mirosław Recha
tel.  + 48 22 630 97 02
fax: + 48 22 826 35 06
e-mail: mrecha@kig.pl


Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Dyrektor: Bartosz Beresiński
tel.  + 48 22 630 97 44
e-mail: bberesinski@kig.pl


Zespół ds. Organizacji i Polityki Kadrowej
Kierownik: Dorota Konopko
tel.  + 48 22 630 97 71
tel.  + 48 22 630 96 44
e-mail: dkonopko@kig.pl


Centrum Informacji i Usług Prawnych
Radca Prawny: Marek Pracel
tel.  + 48 22 630 97 80
e-mail: mpracel@kig.pl


Sąd Arbitrażowy przy KIG
Prezes: Marek Furtek
tel.  + 48 22 827 47 54
tel.  + 48 22 630 97 16
tel.  + 48 22 630 97 76
tel.  + 48 22 630 97 81
fax: + 48 22 827 94 01
e-mail: info@sakig.pl
www.sakig.pl


KIG CENTRUM PROMOCJI Sp. z o.o.
Prezes: Bożena Wróblewska
tel.  + 48 22 630 96 11
tel.  + 48 22 630 97 40
fax: + 48 22 827 94 78
fax: + 48 22 630 97 82
e-mail: kigcp@kigcp.pl

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG