Strona główna > Nasz głos w UE
Nasz głos w UE

W zakresie integracji europejskiej Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie współpracuje z:

  • Eurochambres Stowarzyszeniem Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli integrującym europejski samorząd gospodarczy i lobbującym w instytucjach UE na rzecz interesów przedsiębiorców; zwłaszcza w kwestiach tworzonych uregulowań prawnych mogących wpływać na kondycję firm. www.eurochambres.eu
  • Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ciałem opiniująco - doradczym Komisji Europejskiej.

KIG prezentuje głos przedsiębiorców UE w postaci opinii i stanowisk środowiska biznesu na szczeblu unijnym wobec polityk lub projektów uregulowań prawnych. Formułowane przez KIG opinie powstają często w oparciu o badania wśród przedsiębiorców.
Szereg projektów o tematyce unijnej, realizowanych przez KIG wspólnie z partnerami unijnymi oraz izbami członkowskimi KIG przyczynia się do wzmocnienia zarówno pozycji izb gospodarczych jako reprezentantów środowiska przedsiębiorstw jak i pozycji konkurencyjnej firm zrzeszonych w izbach.

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

tel. 22 630 96 13
fax: 22 827 46 73
e-mail: nwysocka@kig.pl

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 



Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 



Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG