Strona główna > Opracowania i analizy
Opracowania i analizy
2013 rok  
Zestawienie najważniejszych argumentów uzasadniających negatywną ocenę unijnej polityki klimatycznej oraz potrzebę jej gruntownej modyfikacji
 
 
RAPORT 1: Ocena propozycji zmian strukturalnych EU ETS zawartych w sprawozdaniu KE z dn.  14.11.2012 pt.: Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.
 
 
 
RAPORT 2: Wstępna ocena zawartości merytorycznej Zielonej Księgi oraz opinie  i rekomendacje dotyczące kluczowych zagadnień poruczonych w części konsultacyjnej
 
 
 
RAPORT 3: Koncepcja zmian w unijnej polityce energetyczno –
klimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji
wraz z uzasadnieniem i oceną skutków
 
Raport - Pobierz Pdf
 
Załącznik 1 - Pobierz Pdf
 
Załącznik 2 - Pobierz Pdf
 
Załącznik 3 - Pobierz Pdf
 
Załącznik 4 - Pobierz Pdf
 
Załącznik 5 - Pobierz Pdf
 
Załącznik 6 - Pobierz Pdf
 
RAPORT 4: Wpływ unijnej polityki klimatycznej na światowe emisje gazów cieplarnianych na podstawie przeglądowej analizy wyników opracowań badawczych
 
 
 
RAPORT 5: Uwagi do założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz do kluczowych opracowań Społecznej Rady Programu
 
 
 
2012 rok
 
 
RAPORT: Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050 na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050. 
 
 
SYNTEZA: Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050 na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050. 
 
 
 
RAPORT 1: Opracowanie analiz dotyczących kluczowych aspektów oceny oddziaływania unijnej polityki klimatycznej na gospodarkę, aspekty społeczne i system energetyczny w Polsce. Część 1 i Część 2, 2012 rok
 
Część 1 - Pobierz Pdf
 
Część 2 - Pobierz Pdf
 
RAPORT 2: Kompleksowa ocena unijnej polityki klimatycznej i jej skutków dla Polski wraz z uzasadnieniem potrzeby zmiany tej polityki, 2012 rok
 
 
 
SYNTEZA: Ocena unijnej polityki klimatyczno –energetycznej oraz propozycje jej modyfikacji, 2012 rok
 
 
 
Problemy z Pakietem Klimatyczno - Energetycznym, Marian Miłek, Warszawa 2012
 
 
2009 rok
 
 
Przedsiębiorczość Intelektualna i Technologiczna XXI wieku, Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 
 
 
 
2008 rok
 
 
Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji- Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, 2008 
 
 
 
2007 rok
 
 
Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce- Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007
 
 
 
2006 rok
 
 
Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych, 2006
 
 
 
Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne, 2006
 
 
 
Badanie Regulacje dotyczące zatrudnienia w ocenie przedsiębiorców, 2006
 
 
Badanie warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP, 2006
 
 
2005 rok
 
 
Zapotrzebowanie na pracę obcokrajowców w Polsce, 2005
 
 
2003 rok
 
 
Finansowanie biznesu technologicznego, 2003
 
 
2002 rok
 
 
Wpływ wymiaru sprawiedliwości na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, 2002
 
 
Capital Investment Funding in Poland, 2002
 
 
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne, 2002
 
 
 
2001 rok
 
 
Polska gospodarka w obliczu szybkiej restrukturyzacji, 2001
 
 
Strategia polskiego biznesu wobec korupcji, 2001
 
 
2000 rok
 
 
Program rozwoju MSP w województwie lubuskim
 
 
Polski biznes wobec korupcji
 
 
Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 
 
Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce
 
 
Kultura prawna polskich przedsiębiorców
 
 
Pomoc dla kobiet wiejskich w Polsce. Analiza wybranych programów i rekomendacje
 
 
1999 rok
 
 
Strategie regionalne województw w świetle doświadczeń RFN i USA
 
 
Zagrożenia stabilności ekonomicznej w Europie Centralnej i w Polsce
 
 
Dostosowanie MSP do wymagań Unii Europejskiej
 
 
Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu
 
 
1998 rok
 
 
Kultura polityczna polskiej demokracji
 
 
Deregulacja systemu koncesjonowania
 
 


Kontakt
Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Prezes: Mieczysław Bąk
tel.    + 48 22 630 96 21
faks + 48 22 826 25 96
e-mail: mbak@kig.pl

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG