Strona główna > Przetargi i Konkursy KIG
Przetargi i Konkursy KIG

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę polegającą na wsparciu w działaniach promocyjnych prowadzonych na profilu biznes.gov.pl
na portalu Facebook oraz za pomocą narzędzi Google,


w ramach realizacji projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.Zapytanie ofertowe pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz doc
Załącznik nr 3 Wykaz usług - pobierz doc
Załącznik nr 4 Wykaz osób - pobierz doc

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - pobierz doc

data publikacji: 13 września 2016 r. 


ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową
 
w ramach realizacji projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.


Zapytanie o wartość szacunkową pobierz doc
Decyzja o warunkach zabudowy - pobierz pdf
Załącznik nr 1 - mapa do decyzji o warunkach zbudowy - pobierz pdf
Załącznik nr 2 - wyniki analizy zagospodarowania obszaru - pobierz pdf
Załącznik nr 3.1 - część graficzna analizy obszaru - pobierz pdf
Załącznik nr 3.2 - część graficzna analizy obszaru - pobierz pdf
Załącznik nr 3.3 - część graficzna analizy obszaru - pobierz pdf
Załącznik nr 3.4 - część graficzna analizy obszaru - pobierz pdf
Modelowa koncepcja - OPIS - pobierz pdf
Modelowa koncepcja - RYSUNKI - pobierz pdf

data publikacji: 18 sierpnia 2016 r. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie założeń do strategii komunikacji punktu kontaktowego dla przedsiębiorców dostępnego pod adresem: biznes.gov.pl
 
w ramach realizacji projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe - pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przyznawania punktów w ramach przyjętych kryteriów - pobierz pdf
Załącznik nr 4 Projekt umowy - pobierz pdf
Załącznik nr 5 Wykaz osób - pobierz doc
data publikacji: 14 czerwca 2016 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA pobierz pdf
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
UWAGA zmiana terminu składania ofert przesunięty na dzień 30 czerwca br. godz. 12:00.
 
na wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN, kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,
 

w ramach realizacji projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz pdf
Zapytanie ofertowe pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz doc
Załącznik nr 2 Techniczne warunki usuniecia kolizji pobierz pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy - pobierz pdf
Załącznik nr 4 Wykaz usług pobierz doc
Załącznik nr 5 Wykaz osób pobierz doc
data publikacji: 14 czerwca 2016 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA pobierz pdf
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG