Strona główna > Znajdź zagranicznego partnera > Wyjazdowe misje zagraniczne > Relacja: Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy ADRIATYK  - BAŁTYK  - MORZE CZARNE 
Relacja: Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy ADRIATYK  - BAŁTYK  - MORZE CZARNE 
W dniach 25-26 sierpnia 2016 r. z inicjatywy i pod patronatem Prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar Kitarović oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w Dubrowniku Forum Gospodarcze krajów regionu Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne. Przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli w Dubrowniku podczas forum państw Trójmorza wspólną deklarację dotyczącą współpracy w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Forum otworzył prezydent Andrzej Duda wspólnie z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.
 
W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.
 
W ramach Forum państw Trójmorza odbywało się również oficjalne spotkanie przedstawicieli izb gospodarczych z regionu ABC (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne). Karajową Izbę Gospodarczą reprezentował podczas Forum w Dubrowniku Wiceprezes, Dyrektor Generalny Marek Kłoczko. 
 
Forum w Dubrowniku było okazją do wyznaczenia wspólnych interesów izb w krajach regionu Bałtyk-Adriatyk, Morze Czarne. Przedstawiciele Izb Handlowych uznali za niezbędne zacieśnienie współpracy środowisk biznesowych we wszystkich krajach wspomnianego regionu na rzecz wzmocnienia konkurencyjnosci gospodarek krajów poprzez realizacje wspólnych projktów zgodnie z zasadami i celami Unii Europejskiej i strategii Europa 2020.
 
Spotkanie oraz panel w Dubrowniku stanowią pierwszy krok w kierunku rozszerzenia współpracy izb regionu ABC i stworzenia "wspólnej platformy" oraz grup roboczych, które będą koordynować działania w ramach głównych priorytetów Komisji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących czterech:
  • Infrasturktura
  • Zatrudnienie, wzrost, inwestycje,
  • ednolity rynek cyfrowy oraz
  • Unia energetyczna i sparwy klimatyczne.
Przedstawiciele izb gospodarczych na zakończenie Forum podpisali wspólne oświadczenie dotyczace promocji współpracy gospodarczej w ramach inicjatywy Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne: JOINT STATEMENT CHAMBERS OF COMMERCE OF THE "INITIATIVE BALTIC- ADRIATIC- BLACK SEA" ON PROMOTION OF BUSINESS COOPERATION
Izby zadeklarowały podjecie niezbędnych działań w celu koordyncji i reazliazcji programów UE, które są dostępne dla państw członkowskich, jak i programów odnoszących się do konkretnych obszarów w regionie Bałtyk Adriatyk- Morze Czarne.
 
Następne Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne ma się odbyc w czerwcu 2017 r. we Wrocławiu.  
 
Kontakt
Elżbieta Wojtas
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 52
e-mil: ewojtas@kig.pl 
 
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG